ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ

Λένορμαν 75, 104 41 - Αθήνα

Τηλ: 210 5123 580 – 210 5124 004
Fax: 210 5124 477

e-mail: info@diakoumakos.gr